آب بند ها را میتوان به دو دسته کلی طبق تفاوت مدارهای هیدرولیکی  بهرمند از آب بند تقسیم کرد:

۱)آب بند های قطعات ثابت یا static seals

۲) آب بند های قطعات متحرک یا dynamic seals

۱)آب بند های قطعات ثابت: آب بندهای ثابت، در سیستم های لوله کشی و تجهیزاتی نظیر درپوش مبدل های حرارتی، قطعات ثابت پمپ ها و کمپرسورها، ولوهای کمپرسورها, برج ها، راکتورها و سر سیلندرها و … مورد استفاده قرار می گیرند. آب بندهای ثابت شامل انواع مختلفی هستند و بسته به مقدار اختلاف فشار و نوع سیال آب بند شونده و جنس قطعات و درجه حرارت سیال، از نوع مناسب آن ها استفاده می شود.

۲) آب بند های قطعات متحرک: این آب بندها برای آب بندی بین قطعاتی از دستگاه که نسبت به هم حرکت دورانی یا حرکت رفت و برگشتی دارند (نظیر پمپ های گریز از مرکز و رفت و برگشتی, کمپرسورهای گریز از مرکز و رفت وبرگشتی، توربین های بخار، گیربکس ها و  … ) برای ممانعت از خارج شدن سیال داخل ماشین، مورد استفاده قرار می گیرند.

که هر کدام این دسته ها متشکل از انواع مختلفی از آب بند ها می باشد:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.