شرکت پتروپایاموند نماینده رسمی و انحصاری شرکت زیر را دارد.

_
S00

نمایندگی رسمی و انحصاری SeoulTech کره

 (Korea-www.seoul-tech.kr)

  • Mechanical Seals for pump
  • Mechanical Seals for Compressors
  • Stationaries Seals for pump
  • Stationaries Seals for Compressors
S02
S01
S03
S04