شرکت پتروپایاموند نماینده رسمی و انحصاری شرکت TEUFELBERGER اتریش می باشد.

_
teufelberger

TEUFELBERGER (www.teufelberger.com)

  • High performance steel wire rope