طراحی و ساخت

قطعات صنعتی

پتروپایاموند از قابلیت­های گسترده­ ای در طراحی و ساخت قطعات صنعتی برخوردار است.

در طراحی و ساخت قطعات صنعتی

ما می دانیم نیازهای شما چیست؟!!

شما می توانید برای مدل سازی
(با استفاده از نرم افزارهای بروز مهندسی شامل CATIA – AutoCAD – Solidwork)

ساخت، قالب سازی، سنگ زنی، ماشین کاری CNC

و

همچنین فرزکاری به ما اعتماد کنید.

ما از فن آوری و دستیابی به تخصص برای اطمینان به مشتریان خود می توانیم از قطعات با کیفیت بالا، قیمت گذاری رقابتی، تحویل به موقع استفاده کنیم.

تصاویر برخی از محصولات ساخته شده

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
O45
O46
O47
O48
O49
O50
O01
O02
O03
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41
O42
O43
O44