سیم بکسل

سیم بکسل یکی از تجهیزات مکانیکی پیچیده است و دارای بخش‌های متحرک بسیاری می‌باشد که وظیفه آن پشتیبانی و انتقال یک شیء یا بار است. در صنایعی که احتیاج به بلند کردن بار وجود دارد، سیم بکسل از یک سو به یک بالابر متصل شده و سپس از سوی دیگر با حلقه، زنجیر یا قلاب به بار متصل می‌شود و با کنترلی که بر روی بار به ایجاد میکنند، آن را جا به جا می‌کنند.      ادامه مطلب + 

زنجیر

سیم بکسل یکی از تجهیزات مکانیکی پیچیده است و دارای بخش‌های متحرک بسیاری می‌باشد که وظیفه آن پشتیبانی و انتقال یک شیء یا بار است. در صنایعی که احتیاج به بلند کردن بار وجود دارد، سیم بکسل از یک سو به یک بالابر متصل شده و سپس از سوی دیگر با حلقه، زنجیر یا قلاب به بار متصل می‌شود و با کنترلی که بر روی بار به ایجاد میکنند، آن را جا به جا می‌کنند.      ادامه مطلب + 

گاردان شفت

گاردان شفت یا میل گاردان(cardan shaft)(drive shaft)، مجموعه ای مکانیکی برای انتقال گشتاور و دوران از محل مولد به محل مصرف می باشد.  ادامه مطلب +

ولو

شیرهای صنعتی یا valve تجهیزات مکانیکی ای هستند که در طول یک فرایند یا سیستمی که دارای مدار های هیدرولیکی است  وظایفی اصلی در جهت کنترل سیال در مسیر بر عهده دارند. ادامه مطلب +

گیربکس

سیم بکسل یکی از تجهیزات مکانیکی پیچیده است و دارای بخش‌های متحرک بسیاری می‌باشد که وظیفه آن پشتیبانی و انتقال یک شیء یا بار است. در صنایعی که احتیاج به بلند کردن بار وجود دارد، سیم بکسل از یک سو به یک بالابر متصل شده و سپس از سوی دیگر با حلقه، زنجیر یا قلاب به بار متصل می‌شود و با کنترلی که بر روی بار به ایجاد میکنند، آن را جا به جا می‌کنند.      ادامه مطلب + 

پمپ

پمپ ها تجهیزات مکانیکی هستند  که به جهت ایجاد تغییرات در انرژی سیال در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ برای ایجاد این تغییرات، انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، منتقل میکند.سیال خروجی از دستگاه دارای فشاری متفاوت با سیال ورودی است و همین تفاوت، شرایط را برای انتقال سیالات از محلی به محل دیگر فراهم می کند.

ادامه مطلب +

آب بند

 

آب بندها: در تمام تجهیزاتی که دارای مدار های هیدرولیکی(شامل قطعات ثابت مثل: فلنچ ولو درپوش ها و… و یا قطعاتی که نسبت به هم حرت دارند مثل شافت کمپرسور و …) هستند، از اب بند ها در جهت حفظ فشار مایع جلوگیری از نشت و ورود آلودگی به سیستم استفاده می شود. ادامه مطلب +