شرکت پتروپایاموند افتخار همکاری با شرکت زیر را دارد.

_

شرکت­هایی که گسترش فعالیت با آن­ها به صورت نمایندگی ادامه دارد عبارتند از:

Aurum pumpen (Habermann)
(Germany-www.aurumpumpen.de)

 • Chemical pumps
 • Slurry pumps
 • Submersible sewage pumps
 • Water pumps

GEKO PUMPEN
(Germany-www.Geko-Pumpen.De)
:PTFE/PFA-Lined Chemical Pumps With Magnetic Drive 

 • Energy Efficient Pumps
 • Standardised Pumps
 • Close Coupled Pumps
 • Pumps With Mechanical Seal

نمایندگی رسمی و انحصاری TECNIUM اسپانیا
(Spain-www.tecnium.es)

 • Positive-Displacement Gear Pumps
 • Variable Capacity Displacement Pumps
 • Metering Gear Pumps Of High Precision And For High Pressures

نمایندگی رسمی و انحصاری GEMMECOTTI  ایتالیا
(Italy-www.Gemmecotti.com)

 • Mag-drive centrifugal pumps
 • Mag-drive turbine pumps
 • Mag-drive rotary vane pumps
 • Mechanical seal pumps
 • Liquid ring vacuum pumps
 • ATEX pumps
 • Vertical pumps
 • Portable pumps
 • Accessories

WITTE PUMP
(Germany-www.Witte-Pumps.De/En)
Gear Pumps With High Pressure And Viscosity

 • Chemical Pumps
 • Polymer Discharge Pumps
 • Booster Pumps
 • Extrusion Pumps
 • Special Pumps
 • Spin/Metering Pumps
 • Low Pressure Industrial Pumps

KIESEL
(Germany-www.Kiesel-Online.De

 • Impeller Pumps
 • Eccentric Screw Pump
 • Rotary Lobe Pump
 • Hose Pump

MORGAN
(Italy-www.Pompemorgan.Com)

 • Chemical Pumps
 • Hydraulic Pumps
 • Dual Head Series
 • Metering Pumps
 • Bear Pumps

سایر شرکت هایی که تامین تجهیزات از آن ها مقدور می باشد، شامل :

EBINGER
(Germany-www.Ebinger-Gmbh.Com)

 • Motorized Pumps
 • Diaphragm Pumps

SCHMALENBERGER
(Germany-www.Schmalenberger.De)

 • Self-Priming Pumps

NETZSCH
(Germany-www.Netzsch.Com/En)

 • Progressing Cavity Pump
 • Rotary Lobe Pump
 • Multi Screw Pump
 • Barrel Emptying Pump

FLOWSERVE

(USA-www.Flowserve.Com)

KSB

(Germany-www.Ksb.Com/Ksb-Nl)

SULZER

(Germany-www.Sulzer.Com)